Tingkatan Dalam Membaca Al-Qur`ān

Tingkatan Dalam Membaca Al-Qur`an

Pengertiannya Tingkatan Dalam Membaca Al-Qur`ān yang dimaksud di sini adalah cara-cara dan metode membaca Al-Qur`ān dari sisi kelambatan dan kecepatan dalam membaca Al-Qur`ān atau di antara keduanya. Tingakatan-Tingkatan Dalam Membaca Al-Qur`ān Dalam membaca Al-Qur`ān ada banyak tingkatan dan jalur-jalurnya, dan yang paling terkenal adalah: At-Taḥqīq, At-Tadwīr, dan Al-Ḥadr Tingkatan Pertama: At-Taḥqīq Maksudnya adalah membaca Al-Qur`ān dengan tenang dan perlahan-lahan, dengan memberikan setiap huruf haknya. Dan seorang yang membaca Al-Qur`ān dengan tingkatan ini hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: Tidak berlebihan dalam mengucapkan harakat yang ada, sehingga tidak menimbulkan bunyi huruf lain. Tidak…

Baca Selengkapnya...