Hijrah ke Habasyah dan Upaya Pembunuhan Rasulullah

Hijrah ke Habasyah

Kaum Muslimin Hijrah ke Habasyah (Ethiopia) Tekanan yang dilakukan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin pada pertengahan dan akhir tahun keempat kenabian masih bersifat ringan. Namun memasuki pertengahan tahun kelima, perlakuan mereka semakin keras. Hal ini mendorong kaum muslimin untuk mencari tempat lain yang aman untuk menjaga agama mereka, dan akhirnya kaum muslimin-pun hijrah ke Habasyah. Maka pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, hijrahlah rombongan pertama dari kalangan sahabat ke negeri Habasyah (Ethiopia). Mereka berjumlah 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, dipimpin oleh Utsman bin Affan yang didampingi istrinya, Ruqayyah…

Baca Selengkapnya...